BRF Surte Södra

är belägen i Bohus (Ale kommun) och är en bostadsrättsförening som drivs av de boende. Skolvägen upprättades 1944 och består av fyra hus (Skolvägen 1, 3, 5 och 7) med totalt 40 bostadsrätter.

Nuvarande styrelsen består av:

Sonja Hansson – Ordförande
Andreas Placin – Vice Ordförande
Robert Grundström – Sekreterare
Marius Frömyhr – Ledamot
Susanna Donoso – Suppleant

Frågor rörande föreningen hänvisas till styrelsen@skolvagen.se