Ansvar, boende och trivsel

BRF Surte Södra är en bostadsrättsförening där miljö och omgivning sköts av de boende. Det är därför viktigt att man ser till att följa de reglar och stadgar som föreningen har.

Återvinning och sopor

Vi har två sophus för hushållssopor. Det är ej tillåtet att ställa grovsopor, elektronik, glas m.m i dessa utrymmen. Alla som upptäcks göra detta blir fakturerade för bortförandet av sagt material och om ingen kan åläggas kostnaden så kan det resultera i framtida hyreshöjningar.

Grovsopor (byggmaterial, spisar, färg m.m) och elektronik hänvisas till Ale Återvinningscentral och Soptipp.

Glas, plast, papper m.m hänvisas till återvinningsstationen som ni finner på vänster sida vid pendelparkeringen nära Bohus centrum.

Aktivitetsdagar

Varje år så har vi två aktivitetsdagar (en på våren/sommaren och en på hösten) där vi försöker driva gårdsprojekt tillsammans eller hittar på något roligt så som spela kub eller grilla korv. Dessa aktivitetsdagar är obligatoriska för alla medlemmar. I fall man inte kan komma på aktivitetsdagarna så skall detta informeras till styrelsen.

Om man i många led uteblir från aktivitetsdagarna utan anledning så kan detta vara en anledning till uteslutande ur föreningen.

Städning, gräsklippning och snöskottning

Nytt från Januari 2013 är att trappstädning kommer skötas av vår partner Husbyggen. Trappstädningen kommer ske en gång i månaden.

Vår partner Husbyggen kommer även ha hand om gräsklippning och häckklippning under säsongen (April – September).

Det står skrivet i föreningens stadgar att snöskottning skall utföras av de boende. Snöskottning sker i samverkan vid behov.

Att tänka på vid fest och andra aktiviteter

Vår bostäder är fina gamla trähus och detta gör dom tyvärr lyhörda. Vi ber därför våra boende att försöka hålla ner ljudvolymen efter klockan 22:00 alla dagar.

Vid eventuella aktiviteter och fester så ber vi de boende att informera sina grannar verbalt eller på anslagstavlan i trappen. Tänk även på att respektera i fall grannar klagar på volymen och sänk för allas trevnad.

Ett bra tips är att hålla fönstren stängda under fest och andra aktiviteterna, då musik och  ljud minskas avsevärt utåt.