Skolvagen.se nere och uppdaterad styrelse

Vi i styrelsen vill be om ursäkt för att skolvagen.se har varit nere.

Sidan har flyttat rent fysiskt till ny plats och inte helt utan komplikationer. Nu är dock allt uppe och rullar som vanligt och i fall ni har några frågor så är nu välkommna att kontakta oss.

Vi har även avklarat årststämman för 2014 där en ny styrelse valdes och som nu består av följande medlemmar;

Sonja Hansson – Ordförande
Andreas Placin – Vice Ordförande
Robert Grundström – Sekreterare
Marius Frömyhr – Ledamot
Susanna Donoso – Suppleant

-Styrelsen